Balder förvärvar fastigheter i Stockholm, Helsingfors och London

Fastighets AB Balder (publ) har i tre transaktioner avtalat om att förvärva 4 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 28 000 kvm för ca 1 600 Mkr. Fastigheterna i Stockholm och London utgörs i huvudsak av kontor och utbildning och fastigheten i Helsingfors utgörs av hotell. Samtliga fastigheter ligger i de centrala delarna av huvudstäderna. Fastigheten i London har tillträtts under kvartal 2, Fastigheten i Finland tillträds i kvartal 3 och Stockholmsfastigheterna tillträds i Q4.

Största hyresgästerna är Stockholms Konstnärliga Högskola, A house, Scandic, Tysk-Svenska Handelskammaren och Spendrups.

Bifogat är bilder på 11 Ironmonger Lane i London samt fastigheterna A house och 3 Vapen 7 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2 Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Media

Media