Balder inleder återköp av egna aktier

Fastighets AB Balder (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 8 maj 2008. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Balder äger inga egna aktier före återköpsprogrammets start.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör, Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts
kl. 08.30 den 5 juni 2008.

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar