Balder köper ytterligare aktier i Entra ASA och ämnar lämna ett budpliktsbud

Report this content

Fastighets AB Balder (”Balder”) har den 12 oktober förvärvat 610 059 aktier i Entra ASA (”Entra”). Efter köpet äger Balder totalt 61 320 119 aktier i Entra ASA, motsvarande 33,67 % av antal aktier och röster.

Mot bakgrund av ovanstående ämnar Balder inom fyra veckor lämna ett budpliktsbud till övriga aktieägare i Entra. Budpliktsbudet ska minst motsvara det högsta som Balder betalt för aktier i Entra under de senaste sex månaderna. Balder har som högst betalat 202,5 NOK per aktie efter avdrag för utdelning i Entra som utbetalades i oktober 2021.

Balder har sedan tidigare kommunicerat att vi föredrar att Entra fortsätter att vara noterat på Oslo Börs. Det gör vi fortsättningsvis också men önskar samtidigt öka vår ägarandel i Entra, varför vi nu ämnar lämna ett budpliktsbud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2021 ett värde om 163,4 Mdkr (149,3). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se