Balder lanserar elbilspool i Västra Frölunda

I dagarna startas den första elbilspoolen för Balder i Västra Frölunda. Det är hyresgästerna som är bosatta i Stjärnhusen och köpare av de nyproducerade lägenheterna i området som kommer ha tillgång till elbilspoolen. Initiativet syftar till att ge boende möjligheten att minska sina utsläpp och minimera sin klimatpåverkan genom att erbjuda smarta delningslösningar.

Till en början kommer två bilar att erbjudas i poolen. De kan idag bokas av hyresgästerna som är bosatta i Stjärnhusen, som förvaltas av Balder. Under året kommer ytterligare två bilar att ansluta och i takt med att de nyproducerade bostäderna i området står klara för inflyttning kommer de boende där också ha tillgång till elbilarna. Fler elbilspooler förväntas introduceras i fler av Balders bostadsområden i Göteborg. Elbilspoolen är ett initiativ från Balder och Move About.

-          Vi letar ständigt efter hållbara lösningar och alternativ som kan förenkla vardagen för våra boende. Elbilspoolen är ett initiativ som vi dessutom hoppas möjliggöra nya möten mellan våra boende och dessutom minimera fotavtrycken på miljön, vilket är en win-win, säger Erik Lavehall, Affärs och projektutvecklare på Fastighets AB Balder.

Resurseffektiva lösningar

Enligt myndigheten Trafikanalys studie ”Nya tjänster för delad mobilitet”, kan en bil i en bilpool ersätta mellan 7-15 privatägda bilar. Dessutom används en privatägd bil i snitt enbart 3% och står alltså still 97%. Genom att vara med i en elbilspool ges du tillgång till en bil när du behöver, utan att behöva äga den själv, vilket sparar pengar och på sikt också minskat ytbehov av parkeringsplatser i området. Elbilarna möjliggör också nollutsläpp då de drivs av förnyelsebar energi samtidigt som man slipper reparationer, vägtullar och försäkringar.

Om Balder

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2017 ett värde om 98,4 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Media

Media