Balder uppdaterar grönt ramverk för finansiering

Report this content

Det uppdaterade gröna ramverket för finansiering utgör en standard för grön finansiering. Ramverket för grön finansiering har utformats för att ge Balder en rad gröna finansieringsmöjligheter och det bygger på tredjepartscertifierade fastigheter och ambitiösa mål för energiförbrukning.

- Det uppdaterade gröna ramverket för finansiering ligger i linje med Balders fokus på ökad andel grön finansiering, säger Ewa Wassberg, finanschef på Balder.

Balders gröna ramverk för finansiering har utvecklats tillsammans med Handelsbanken och baseras på ICMA’s Green Bond Principles 2021 med anpassning till EU-taxonomin och koppling till Balders ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030. Cicero Shades of Green har utfärdat en second opinion på ramverket med betyget ”Medium Green”.

Ramverket etablerar villkor för hantering av medel samt för uppföljning och återapportering till långivare och investerare. Balder kommer årligen publicera en Green Bond Impact Report med en redovisning av hur medlen har använts.

Mer information om Balders gröna ramverk finns på Balder.se/grön finansiering

För mer information, vänligen kontakta:
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99

Klara Appelqvist, Hållbarhetschef, telefon 031-351 83 86

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2023 ett värde om 218,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det uppdaterade gröna ramverket för finansiering ligger i linje med Balders fokus på ökad andel grön finansiering.
Ewa Wassberg, finanschef på Balder.