Balder vinner markanvisning i UppsalaI markanvisningstävlingen för Rosendal i Uppsala kommun har Balder vunnit med sitt förslag om ca 110 nya hyresrätter tillsammans med White arkitekter. Nedan utdrag är hämtat i utlåtandet från Uppsala kommun:

Förslaget skapar en trevlig inramning av torget med sin öppna och inbjudande kvartersstruktur, vilket ger goda stads- och boendekvaliteter på flera nivåer. Förslaget har ett bra hållbarhetskoncept som omfattar energiförbrukning och solcellsfasad med synliggörande av el och värmeförbrukning för de boende. Vidare bedöms de gemensamma ytorna för samvaro även stärka social hållbarhet.

”Vi är mycket glada över att få vidareutveckla Rosendal tillsammans med Uppsala kommun och andra aktörer” säger Erik Holmgren, Affärs- och fastighetsutvecklare på Balder.

För mer information, vänligen kontakta
Marknadsansvarig Sandra Nilsson, 031-10 95 80


Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2017 ett värde om 88,4 Mdkr (69,8). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar