Balders intressebolag Trenum säljer fastigheter i Sörentorp till Fortifikationsverket

Report this content

De båda fastigheterna för polisiär verksamhet i Sörentorp som Fastighets AB Balder har förvaltat sedan 2014 säljs nu till Fortifikationsverket. Tillträde sker 1 juli 2022 och polismyndigheten är fortsatt hyresgäst.

Grannfastigheterna Solna Ulriksdal 2:1 och Sollentuna Helenelund 7:1 i Sörentorp utgör cirka 87 hektar mark och hyrs sedan många år av polismyndigheten. Hyresavtalet omfattar mark och ett 40-tal byggnader på sammanlagt cirka 48 000 kvm.

Balder har förvaltat fastigheterna sedan 2014 men nu lämnas såväl ägandeskap som förvaltning över till Fortifikationsverket. Polismyndigheten har varit ständig hyresgäst genom åren och det är för deras verksamhet som Fortifikationsverket förvärvar de båda fastigheterna. Köpeskillingen är 1,8 miljarder kronor och tillträde sker 1 juli 2022.

- Mot bakgrund av Fortifikationsverkets intresse för våra fastigheter, som en del av Sveriges satsning på ökat totalförsvar och polisiär verksamhet, föll sig en försäljning naturlig för oss, säger Erik Selin, vd på Balder.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och ser till att totalförsvaret har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet. Fortifikationsverket äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på.

Trenum ägs till lika stora delar av Fastighets AB Balder och Tredje AP-fonden.

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, Presskommunikatör, telefon +46 (0)31-10 79 44

 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2022 ett värde om 199,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.