Balders valberedning inför årsstämma 2018

Vid Balders årsstämma den 11 maj 2017 beslutades att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare. Namnen på övriga två ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 30 september 2017 och kända förändringar därefter:

Lars Rasin, ordförande
Jesper Mårtensson, företrädande Erik Selin Fastigheter AB
Rikard Svensson, företrädande Arvid Svensson Invest AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till info@balder.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2017 ett värde om 89,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar