Byggstart för Balders bostadsprojekt Stjärnhusen i Västra Frölunda, Göteborg

Idag, den 29 november, börjar byggstarten för detaljplanen Munspelsgatan och projektet Stjärnhusen i stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg. Projektet ingår i jubileumssatsningen BoStad2021 och innefattar cirka 500 nyproducerade bostäder, butiker och affärer samt nya grönområden och naturliga mötesplatser för de boende.Den första etappen i projektet startade idag, då det första spadtaget för bostadshuset Brf Sjöstjärnan togs. Brf Sjöstjärnan är den första av fyra byggetapper i projektet Stjärnhusen och kommer bli ett 16 våningar högt punkthus med 130 bostäder om 1–3 rum och kök.

- Vi vill tillföra något som inte finns i området idag, så väl inuti som utanför bostaden. Området präglas av så gott som enbart hyresrätter och vi tror att en blandning av boendeformer ger en bättre helhet. Vi rustar även upp nya grönområden och naturliga mötesplatser, vilket bidrar till ett levande grannskap, säger Erik Selin, vd och huvudägare på Balder. 

Bygget är unikt i Göteborg och är till exempel byggt enligt Miljöbyggnad Silver. De boende kommer erbjudas tllgång till elbil- och cykelpool och kollektivtrafikkort hos Västtrafik. Planerat första inflyttningsdatum är vintern 2019 och redan nu är majoriteten av bostäderna sålda.

- Genom att tillhandahålla så väl hyreslägenheter som bostadsrätter har Balder blivit en mycket värdefull aktör på bostadsmarknaden i Göteborg. Göteborg mår bra av långsiktiga aktörer som både satsar på nyproduktion, förtätning och relationsförvaltning av befintliga bostadsområden. Helt i enlighet med stadens utbyggnadsstrategi och höga ambitioner när staden läks samman genom en tät, grön och blandad bebyggelse, säger Fastighetsnämndens ordförande i Göteborg Jahja Zeqiraj 

Om Bostad2021
Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och satsningen kallas BoStad2021.

För mer information, kontakta:
VD Erik Selin, 0706-07 47 90, erik.selin@balder.se
Affärs- och fastighetsutvecklare Erik Lavehall, 031-83 94 28, erik.lavehall@balder.seFotograf: Malin Haag
Arkitektbyrå: White Arkitekter


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2017 ett värde om 92,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar