Fixfabriken blåser nytt liv i Majorna

Williamsburg i New York, Shoreditch i London och Belleville i Paris är tre exempel på stadsdelar som blivit glödheta destinationer för urbana turister från hela världen. Det lär dröja innan Majorna i Göteborg kan mäta sig i den konkurrensen, men med Fixfabriken i spetsen är förnyelsen nu igång.

"Det är för lite folk i Majorna idag, vi behöver blåsa nytt liv i stadsdelen som stagnerat och blivit lite väl ensidig", tycker Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

Snart sätts spaden i marken för de nya bostadskvarteren i Fixfabriken. Det gamla industriområdet ska förvandlas till en levande och myllrande stadsdel. Balder kommer att uppföra totalt 280 nya lägenheter på den tidigare fabriksmarken i västra Majorna, intill Älvsborgsbrons södra fäste. Intresset för området är stort. Kvarteret Bränneriet som redan säljstartats är Balders mest populära nyproduktionsprojekt hittills. 

Bakom kvarterens utformning står arkitektbyrån What! arkitektur som inspirerats av den kringliggande bebyggelsens olika karaktär och skala. Landshövdingehusen låga slutna kvarter och Klippans högre tegelarkitektur har stöpts ihop till en ny typologi specifik för Fixfabriken.

Tre- till fyravåningarskvarter med höga punkthus ovanpå kompletterar det befintliga bostadsutbudet, med något som inte funnits tidigare.

Enligt stadsarkitekt Björn Siesjö är det en välkommen och nödvändig utveckling. Låg täthet och dålig omsättning på lägenheterna har gjort stadsdelen alltmer ensidig. Siesjö pekar på problemet med uttunningen av stadskärnorna och att det på 1920- och 30-talen bodde tre gånger så många människor i samma lägenheter som finns i dag.

Fixfabriken och omgivande kvarter kommer att vitalisera Majorna. Stadsdelen är populär och omtyckt idag, men kommer bli ännu mer attraktiv genom mer levande stadsliv.

”Vi är otroligt stolta och ödmjuka inför uppgiften att utveckla och förvalta Fixfabriken och dess historiska mark på bästa möjliga sätt. Vi ser fram emot att få integrera ett nytt modernt kvarter utifrån de befintliga kvarterens gestaltning”, säger Karin Henström projektledare på Balder.

Gentrifiering är ett ofta använt begrepp när det handlar om stadsutveckling av äldre stadsdelar som ömsar skinn och lockar nya invånare. Gentrifieringens effekter är omdiskuterade och stadsarkitekt Siesjö är medveten om att det kommer att ske även i Majorna. Han oroas dock inte för en drastisk utveckling och menar att det ger goda förutsättningar för att låta en livaktig stadsdel växa fram omgiven av äldre byggnation.

Peter Hulting, ansvarig arkitekt på What! arkitektur är inne på samma linje.

”Det är så här traditionell stad växer fram, genom att de nya kvarteren kopplas till den befintliga bebyggelsen berikar nytt och gammalt varandra och de upplevda avstånden minskar. Vi har alltså en stor fördel jämfört med andra områden som byggts i Göteborg, t.ex Norra Älvstranden, där stadslivet tagit lång tid att växa fram eftersom det inte fanns någon kringliggande bostadsbebyggelse från start.”

Fakta om Majorna:

  • Majorna är ett samlingsnamn för området som består utav de fyra mindre stadsdelarna Stigberget, Majorna, Kungsladugård och Sanna (Sandarna) och sträcker sig från Bangatan i öster till Kungstensmotet i väster.
  • Invånarantalet är strax över 30 000 personer.
  • Hyresrätten är den överlägset mest förkommande bostadsformen.
  • Fixfabriken kommer bestå av 500 lägenheter som kommer att börja byggas under 2019 med första inflyttning 2021.

I samma detaljplan ingår ytterligare 750 lägenheter, varav en del kommer markanvisas av Göteborgs kommun och ett par kvarter byggs av HSB, öster om Balders kvarter. Totalt sett planeras alltså 1 000 nya lägenheter i området och när allt står klart beräknas stadsdelen ha vuxit med ca 2 300 nya invånare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kommunikationschef Sandra Nilsson, telefon 031-10 95 80
Stadsarkitekt Björn Siesjö, telefon 031-368 18 21
Projektledare Karin Henström, telefon 031-83 94 89

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2 Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Media

Media