Malmö byggs samman – fyra samverkande bolag vill förverkliga Culture Casbah i Rosengård

Culture Casbah är ett unikt stadsutvecklingsprojekt, som i ett första skede kan tillföra Rosengård 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet. Det 22-våningar höga Tornet blir östra Malmös nya landmärke.

-   Vår ambition är att Culture Casbah ska bli Malmös nästa stora stadsutvecklingsprojekt. Culture Casbah kan göra Rosengård till en del av centrala Malmö på ett sätt som inte har gjorts tidigare. Utöver de 200 nya lägenheter som planeras räknar vi med ytterligare 300 nya bostäder i närområdet. Vi är glada att det finns ett starkt intresse att investera i Rosengård och ser fram emot ett utvecklande samarbete, säger Terje Johansson, VD hos MKB Fastighets AB.

Culture Casbah möjliggörs genom att MKB Fastighets AB tillsammans med fastighetsbolagen Balder, Heimstaden och Victoria Park bildar ett gemensamt bolag som dels förvärvar 1 650 befintliga lägenheter i närområdet, dels står för byggandet av 200 nya lägenheter och 30 lokaler för affärsverksamhet, samt ett nytt landmärke i form av det 22-våningar höga Tornet.

-   För Balders del känns det oerhört positivt att vi fyra fastighetsbolag samverkar, säger Erik Selin, VD Fastighets AB Balder.

-   En positiv utveckling av Rosengård kommer att öka attraktiviteten för Malmö som helhet. Ökad sammankoppling mellan stadens olika delar kommer att bidra till att göra Malmö än mer levande och intressant som bostadsort, säger Patrik Hall, VD Heimstaden AB.

-   Vi har alla ett intresse av att utveckla Malmö i allmänhet och Rosengård i synnerhet. Tillsammans får vi bättre förutsättningar för att göra det på både kort och lång sikt, vilket kommer att öka trygghet och trivsel för alla boende i områdena, säger Peter Strand, VD Victoria Park AB.

Slutlig överenskommelse mellan parterna är planerad att vara klar under oktober månad. Projektet genomförs under förutsättning av Malmö kommunfullmäktiges godkännande. Att persontrafik kan upprättas på Malmöringen med en station vid Rosengård och att planerade byggrätter erhålls är också väsentliga delar för projektets förverkligande.
 
 
Kontaktinformation

Terje Johansson, VD, MKB Fastighets AB, 070-288 10 40
Erik Selin, VD, Fastighets AB Balder, 031-10 95 92
Patrik Hall, VD, Heimstaden AB, 070-585 99 56
Per Ekelund, fastighetschef, Victoria Park, 070-867 66 57

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar