Miljardinvestering i GoCo Health Innovation City

Report this content

En stortsatsning på ny stadsdel i Mölndal, GoCo Health Innovation City, ska främja samverkan och innovation inom medicin och hälsa. Tillsammans med fastighetsbolagen Next Step Group och Investor-ägna Vectura Fastigheter investeras drygt 1,6 miljarder kronor.

Via det samägda bolaget, Trenum, ska Balder och Tredje AP-fonden utveckla ca 450 hyresrätter och forskarbostäder mitt i stadsdelen. Planen är att byggstarta ca 150 lägenheter om året. Balder äger även en tredjedel av Next Step Group. Nu byggstartas områdets signaturbyggnad GoCo House – ett hus för samverkan på hela 21 000 m2.

– Jag tror att GoCo Health Innovation City kommer skapa mycket värde för både regionen och Sverige. Läget vid AstraZeneca är fantastiskt och det behövs ett sådant här kluster för att utveckla svensk hälsoinnovation och för att attrahera både kompetens och företag här. Bostäderna vi bygger gör att gästforskare, anställda och andra som GoCo attraherar kan bo i hjärtat av området. Det är en viktig beståndsdel som gör området levande, säger Erik Selin, VD på Balder.

GoCo House manifesterar idén med GoCo Health Innovation City. Dels via sin spektakulära arkitektur, men framförallt genom att vara en naturlig plats för samverkan. Dessa kännetecken ska genomsyra hela stadsdelen. Idén är att utforma bostadsfastigheterna på ett sätt som möjliggör plats för möten och samverkan. I bostadsområdet kommer det bland annat erbjudas mötesplatser i form av takterrasser, inbjudande gårdar och trivsamma gemensamma/allmänna utrymmen. Bostadsområdet ska även uppmuntra boende och besökare till en aktiv livsstil.

Framstående forskning kommer från samverkan, och nu skapar vi platsen där goda forskningsidéer ska kunna kanaliseras och realiseras. Vi skapar nya möjligheter till samverkan för att accelerera den innovationskraft som finns samlad i regionen, säger Jacob Torell, VD på Next Step Group.

Nu går också några av Sveriges tyngsta företagsledare och forskningsföreträdare ut och backar upp GoCo Health Innovation City. I en kommande filminspelning medverkar Marcus Wallenberg, Leif Johansson och Carl Bennet, som alla utifrån sina olika verksamheter är beredda att göra stora satsningar för att göra GoCo Health Innovation City till ett ledande centrum för hälsa, biomedicin och hälsoteknik.

I filmen medverkar även näringslivsminister Ibrahim Baylan, AstraZenecas VD Pascal Soriot, globala forskningschefen Mene Pangalos, forskaren och entreprenören Mathias Uhlén, KTH, sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vice rektorn vid Göteborgs Universitet Eva Wiberg.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, 0706-07 47 90 eller
Kommunikationschef Sandra Nilsson, 031-10 95 80

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se