S&P bekräftar Balders kreditbetyg BBB men ändrar outlook till negative

Report this content

Den 18 oktober meddelade S&P att de bekräftar Balders BBB rating men ändrar rating outlook till negative from stable. Förändringen är relaterad till Balders intention att lämna ett budpliktsbud på Entra ASA (”Entra”) och osäkerhet kring den initiala finansieringsstrukturen.

Balder vidhåller att de fortsatt vill att Entra ska vara kvar som ett noterat bolag på Oslo Börs, men att vi samtidigt önskar öka vår ägarandel i Entra. Balder har haft en BBB stable rating sedan 2017 och bekräftar vårt åtagande att vidhålla BBB samt genomföra, om det behövs, de åtgärder som krävs för att stödja vår balansräkning och våra kreditnyckeltal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2021 ett värde om 163,4 Mdkr (149,3). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se