Telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké 2018

Analytiker, investerare och media är inbjudna till telefonkonferens i samband med publicering av Balders bokslutskommuniké, onsdagen den 27 februari kl 8.45.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta på konferenssamtalet vänligen ring +46 21-813 80 30 och använd konferenskod 2000948218# och lösenord 1998#

Presentationsmaterialet publiceras på balder.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2018 ett värde om 114,5 Mdkr (92,9). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera