Telefonkonferens i samband med delårsrapport januari - mars 2022

Report this content

Analytiker, investerare och media är inbjudna till telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten torsdagen den 12 maj kl. 08:45.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta på konferenssamtalet vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och pinkod.

Vänligen registrera dig här.

Presentationsmaterialet publiceras på balder.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92 eller
Marcus Hansson, Finanschef, telefon 031-10 95 94

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Balder är ett av de största fastighetsbolagen på den nordiska marknaden med fastigheter även i Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2021 ett värde om 191,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.