Telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2020

Torsdagen den 16 juli kl 8.45 är analytiker, investerare och media inbjudna till telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapport.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta på konferenssamtalet vänligen ring:
deltagare i Sverige +46 (0) 8 5051 0086 
övriga internationella deltagare +44 (0) 20 3003 2701
pinkod 2486559#

Presentationsmaterialet publiceras på balder.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90

 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2020 ett värde om 151,2 Mdkr (123,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Prenumerera