Telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-mars 2021

Report this content

Analytiker, investerare och media är inbjudna till telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapport, onsdagen den 12 maj kl 8.45.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig via länken nedan för att delta vid konferenssamtalet. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och pinkod.

Vänligen registrera dig här

Presentationsmaterialet publiceras på balder.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Prenumerera