Telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Analytiker, investerare och media är inbjudna till telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapport fredagen den 25 oktober kl 8.45.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta på konferenssamtalet vänligen ring:
deltagare i Sverige +46 (0) 8 5051 0086
övriga internationella deltagare +44 (0) 20 3003 2701
pinkod 9269650#

Presentationsmaterialet publiceras på balder.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2019 ett värde om 129,2 Mdkr (109,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Prenumerera