Tillsammans satsar Balder och Sundbybergs stad i Rissne

Stora grönytor ska förädlas och smälta ihop med nya centrumbyggnader och 350 nya bostäder.

Fastighets AB Balder ska utveckla hela centrumområdet i Rissne tillsammans med Sundbybergs stad. Det står sedan tidigare klart att den nya tvärbanan ska passera Rissne centrum och förstärka kollektivtrafiken som har en tunnelbanestation och bussanslutningar.
– Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att utveckla Rissne centrum. Vår förhoppning är att, genom betydande investeringar, ta till vara på de värden som finns i området i dag och bidra till en långsiktig och mer attraktiv stadsmiljö med fokus på trygghet och hållbarhet, säger Erik Selin Vd på Fastighets AB Balder.

Dansk arkitektur
De nya byggnaderna i Rissne får ett urbant och kreativt uttryck. I utformningen samarbetar Balder med det danska arkitektföretag 3XN som är specialiserade inom design med fokus på beteende, material och kretslopp.
– Vi storsatsar i Rissne och tillsammans med Balder tar vi nu ett rejält grepp kring den ekologiska och sociala hållbarheten när vi utvecklar hela centrumområdet. Vi förädlar de gröna värden som finns och får bostäder och byggnader med en hög arkitektonisk nivå, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.


350 nya bostäder och parkeringshus blir garage under mark

- Den befintliga centrumbyggnaden avvecklas och ersätts med nya byggnader med höga arkitektoniska uttryck.
- 350 bostäder med höga arkitektoniska uttryck ska byggas i centrumområdet. Blandande upplåtelseformer med hyres- och bostadsrätter.
- Parkeringshuset rivs och parkeringsplatser etableras i stället i garage i mindre enheter under mark.
- Parken ska förnyas och förädlas bland annat med olika aktiviteter.
- Utbudet av handel och butiker ska utvecklas.
- Tillgänglighet till cykelstråk och cykelparkering ges hög prioritet.

Sundbybergs stad säljer Rissne centrum och omgivande mark till Balder för försäljningsvärdet 213 Mkr, exklusive byggrätter för nya bostäder eller byggnader. Fastigheterna tillträds den 10 april 2018. Detaljplanen uppskattas vara klar under 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, 0706-07 47 90, erik.selin@balder.se
Senior Vice VD Thorsten Åsbjer, 0706-533 910, thorsten.asbjer@balder.se 

Arkitektbyrå (bildmaterial): 3XN

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2017 ett värde om 92,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar