Boglundsängen växer – Regio bygger nytt till snabbmats-trio

Report this content

ÖREBRO, den 28 oktober 2019

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat hyresavtal med tre snabbmatsaktörer i handelsområdet Boglundsängen, norr om centrala Örebro. Under hösten 2019 påbörjas byggnation av tre nya restauranger för Burger King, ChopChop och KFC, med gemensam öppning till sommaren 2020.

Enligt plan fortsätter Regio utbyggnationen av handels- och utvecklingsområdet Boglundsängen i Örebro tillsammans med P&E Fastighetspartner. Som en del av utbyggnaden sker även en omprofilering av handelsplatsen, genom att komplettera den traditionella handeln med restauranger och service. Regio har därför tecknat hyresavtal med tre välkända och populära snabbmatskedjor; Burger King, ChopChop och KFC.

Bygglov har beviljats och byggnationen av de tre nya restaurangerna startar under hösten 2019. Beräknat färdigställande är knappt ett år senare, vilket betyder att samtliga hyresgäster planerar att öppna till sommaren 2020. Restaurangerna kommer ha ett starkt läge direkt vid infarten till området. För Örebro kommun innebär detta att det tillförs cirka 150 nya jobb.

Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner, säger:
”Det är fantastiskt kul att på kort tid få berätta om ytterligare ett viktigt tillskott till handelsplatsen Boglundsängen. Tillsammans med Regio arbetar vi såväl långsiktigt som aktivt för att skapa ett verkligt värde för de kunder som vill kunna handla och ha tillgång till attraktiv service, nära sitt eget hem. Att välkomna tre populära restaurangaktörer är en central pusselbit som läggs i vår långsiktiga plan för hela området. Nyckeln till en framgångsrik handelsplats är att låta området utvecklas i takt med våra kunders behov och vanor.”


För mer information vänligen kontakta:

Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner
t: +46 703 09 72 83
e: j-c.nilsson@poefastighetspartner.seFastighets AB Regio äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500 000 kvadratmeter. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.
www.brunswickrealestate.com


P&E har sedan 1991 utvecklat, förvaltat och varit ägare i en rad framgångsrika fastighetsprojekt tillsammans med stora svenska institutioner. Koncernen har totalt cirka 70 anställda på kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. Totalt förvaltar koncernen omkring 1 000 000 kvm fastigheter med fokus på undervisningslokaler, kommersiella lokaler och köpcentrum. Marknadsvärdet på delägda fastigheter, dotterbolag och utvecklingsprojekt uppgår till cirka 1,5 miljard kronor. Mer information finns på
www.poefastighetspartner.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar