Nyuthyrningar om 4 000 kvm för Regio i Södra Porten

Report this content

Fastighets AB Regio (”Regio”) och Grandab Management AB (”Grandab”) fortsätter utvecklingen av Södra Porten i Mölndal med nyuthyrning av cirka 4 000 kvm kontor samt omförhandling av hyresavtal motsvarande cirka 2 000 kvm. Regio förvärvade de ingående fastigheterna om sammanlagt 80 000 kvm för ett år sedan med avsikt att utveckla ett modernt och flexibelt kontorserbjudande.

Södra Porten består av 13 byggnader med en total area om 80 000 kvm, inkluderande 12 000 kvm som är under utveckling och beräknas vara färdigställda under början av 2023. I utvecklingsplanerna ingår ett vidareutvecklat serviceerbjudande med bland annat delningstjänster för mötesrum och mobilitetslösningar med laddstolpar, hyrcyklar och tempererade cykelrum. Gatuplanet avses att öppnas upp för nya verksamheter så att områdets aktiva timmar ökar.

Hyresavtalen avser lokaler för väletablerade hyresgäster som Schneider Electric, Västra Götalandsregionen, Thorlabs Sweden AB och Stanley Black & Decker.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:

”Vi är glada över att få hälsa Schneider Electric välkomna och att få utökat förtroende av redan befintliga hyresgäster. Våra ledord för området är flexibla lokaler i en trygg miljö, kompletterat med ett starkt service- och tjänsteutbud. En bra sammansättning av hyresgäster är viktig för ett levande område och uthyrningsarbetet är därför ett viktigt steg i stadsutvecklingen. Känns väldigt kul att starta vårt arbete i Södra Porten med hyresavtal motsvarande 6 000 kvm.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om ca 635 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Grandab Management AB är ett partnerägt bolag som grundades 2013 och som erbjuder tjänster inom asset och property management, fastighetsutveckling och strategisk affärsrådgivning. Bolagets fokus ligger på investeringar i Göteborgsregionen. För Regios räkning förvaltar Grandab fastigheter i Västra Sverige, bland annat Sisjön, Trollhättan och Mölndal. www.grandab.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com