Regio bygger ny butik om 2 400 kvm åt XXL

Report this content

Fastighets AB Regio (”Regio”) och Herde har tecknat avtal med XXL Sport och Vildmark AB (”XXL”) avseende förhyrning av en nyproducerad lokal om 2 400 kvm inom det populära handelsområdet Solbacken i Skellefteå. Byggnaden avses att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Under 2016 förvärvade Regio fem fastigheter inom handelsområdet Solbacken i Skellefteå. Området är inte bara Skellefteås starkaste handelsplats, utan har även fått utmärkelsen som ett av Sveriges bästa handelsområden. Regios förvärv inkluderade outnyttjade byggrätter med möjlighet till nyproduktion, vilket nu nyttjas för att utveckla en ny handelslokal åt XXL. Regios lokala partner för projektgenomförande och förvaltning i Skellefteå är Herde.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Det är verkligen roligt att kunna utveckla nya lokaler åt XXL i ett riktigt bra läge. Förhyrningen kunde genomföras tack vare Herdes goda relationer med XXL och vi ser fram emot att bygga vidare på den relationen. XXLs målsättning att vara Europas grönaste sportkedja stämmer väl ihop med Regios ambitioner.”

XXL har en långsiktig strategi om att etablera 2-3 nya varuhus per år. I och med den nya etableringen i Skellefteå stärker sportretailern sin närvaro i norra Sverige.

Anders Lindblom, VD för XXL i Sverige, säger:
”I Skellefteå finns fyra säsonger och årstider med variation, en expansiv stad med ett starkt föreningsliv och en stark allmän anknytning till friluftslivet - vilket passar XXL som handen i handsken. Vi har dessutom många kunder från Skellefteå redan idag som antingen får handla på nätet eller besöka oss i Umeå eller Luleå. Det är därför positivt att ytterligare stärka vår närvaro i regionen i en modern lokal i bästa handelsläge." 

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar 114 fastigheter med en uthyrbar area om närmre 800 000 kvm till ett fastighetsvärde om cirka 15,5 miljarder kronor. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2021 förvaltade fonden 502,3 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com