Regio och ED vinner nydanande stadsutvecklingsprojekt i Norrköping

Report this content

Fastighets AB Regio (”Regio”) har vunnit en marktilldelningstävlan avseende ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Norrköping, bland annat omfattande det landmärke som utgörs av Bråvallaverkets 100 meter höga skorsten. Tävlingsbidraget lämnades i samarbete med ED och har ritats av en konstellation med några av Sveriges största arkitekter; Gert Wingårdh, Thomas Sandell och Utopia, samt den lokala arkitekten Fredriksson Arkitektkontor.  

Marktilldelningen består av fastigheterna Triangeln 10, 11 och 15, vilka utgör ett flertal kvarter med industribyggnader i stadsdelen Sylten i centrala Norrköping. Hela området står inför en utveckling de kommande åren, vilken nu startas med Triangelfastigheterna.

Tanken är att utforma en destination med stark social inriktning som samverkar med utvecklingen av den inre hamnen. Uthyrningsbar area uppgår idag till cirka 26 000 kvm LOA, men potentialen finns att utveckla området till uppemot 100 000 kvm med lokaler för tjänsteföretag och kommersiell service, hotell och en mindre andel bostäder. De gamla byggnaderna från Bråvallaverket ska i stor utsträckning behållas och förädlas, så att industrikaraktären i området bevaras.

Nu påbörjas en dialog med kommunen angående förvärvet, där den fasta köpeskillingen är 205 miljoner kronor. Kommunen är beredd att påbörja detaljplanearbetet under år 2022 och en ny detaljplan bedöms kunna vara antagen till år 2025. Projektet blir Regios första fastighetsinvestering i Norrköping. I samband med förvärvet startar Regio ett samarbete med ED som lokal partner.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Norrköping är en kommun som vi har tittat på länge för Regios räkning. Det känns såklart enormt roligt att inte bara ha hittat en ingång till en ny attraktiv marknad, utan att dessutom få vara med om att utveckla ett riktigt prestigeprojekt i innerstaden. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Norrköpings kommun och med vår lokala partner. ED är etablerad partner på den lokala marknaden med stort fokus på hållbarhetsfrågor, vilket är precis vad vi söker hos en samarbetspartner.”

Eddy Demir, VD ED säger:
”ED:s fokus är hållbara lösningar och nytänkande idéer. Vårt huvudkontor ligger alldeles intill de aktuella Triangelfastigheterna, så jag har ägnat många år åt att fundera över hur den här platsen skulle kunna bli ett nytt landmärke. Det finns fantastiska förutsättningar att skapa ett levande och socialt inkluderande område och det känns väldigt roligt att få utveckla området tillsammans med Sveriges bästa arkitekter och en långsiktig partner som Regio. Vi är ödmjuka inför uppgiften och ser fram emot samarbetet med kommunen.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

ED är en byggkoncern med över 20 års erfarenhet av produktion och fastighetsägande. ED är en ledande byggaktör i Mellansverige som arbetar med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer med ett stort ansvars avseende social hållbarhetsutveckling inom byggindustrin. www.edbygg.seTredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com

Prenumerera

Citat

Norrköping är en kommun som vi har tittat på länge för Regios räkning. Det känns såklart enormt roligt att inte bara ha hittat en ingång till en ny attraktiv marknad, utan att dessutom få vara med om att utveckla ett riktigt prestigeprojekt i innerstaden. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Norrköpings kommun och med vår lokala partner. ED är etablerad partner på den lokala marknaden med stort fokus på hållbarhetsfrågor, vilket är precis vad vi söker hos en samarbetspartner.
Eric Bergström, VD Regio