Regio satsar i Pål Jungs Hage, Nyköping

Report this content

NYKÖPING, 2 maj 2019
Fastighets AB Regio (”Regio”) genomför tillsammans med P&E Fastighetspartner ett större
utvecklings- och ombyggnadsprojekt i Pål Jungs Hage i Nyköping. Som ett led i denna utveckling
har Regio bland annat tecknat avtal med Dollarstore, som öppnar under första kvartalet 2020.

Fastigheten förvärvades av Regio under hösten 2016 och sedan våren 2017 har bolaget tillsammans med
P&E Fastighetspartner drivit ett större utvecklings- och ombyggnadsprojekt. Handelsplatsen Pål Jungs
Hage har ett strategiskt läge i anslutning till E4:an och fastigheten rymmer idag en rad välkända varumärken
såsom City Gross, Jysk, Rusta och Max Hamburgerrestauranger. Målsättningen är att utveckla platsen till
en renodlad retail park och projektet har fokuserat på fastighetens innehåll och utformning. Den populära
butikskedjan Dollarstore öppnar under första kvartalet 2020 sin första butik i Nyköping. Den nya butiken
kommer att omfatta 2 800 kvadratmeter i Pål Jungs Hage och uthyrningen innebär att fastigheten är fullt
uthyrd.

Utvecklingsprojektet medför en stor förbättring gällande tillgänglighet och synlighet i området. Bland annat
förbereds för byggnation av egna entréer från den nuvarande parkeringen till de större butikerna. Det
innebär att en betydande del av det som idag utgör Pål Jungs Hage galleria kommer att byggas bort.
Ombyggnationen innefattar även en upprustning av befintliga lokaler och under hösten 2019 kommer
Intersport, Lekia och Arken Zoo att öppna sina nyrenoverade butiker. I området har Regio byggrätter om
ytterligare 11 000 kvm för framtida utveckling av handelsplatsen.


Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner, säger:
”Vi är väldigt glada att kunna välkomna Dollarstore till Pål Jungs Hage. Det är en stark hyresgäst som har
visat på en god tillväxt och som kommer att passa väl in i området. Pål Jungs Hage har ett oöverträffligt
läge och erbjuder en stark mix av hyresgäster, vilka är goda förutsättningar för att vara den ledande
handelsplatsen i Nyköping. Den utveckling som vi tillsammans med Regio har fokuserat på, har varit att
stärka områdets attraktionskraft genom att bygga om och öka tillgängligheten till butikerna. Utvecklingen
har pågått i snart två år och vi ser fram emot att visa resultatet för både besökare och hyresgäster under
närmsta året.”


För mer information vänligen kontakta:

Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner
t: +46 703 09 72 83
e: j-c.nilsson@poefastighetspartner.se

 

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas
ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro.
Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv,
lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500 000
kvadratmeter. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real
Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet
utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s
uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare och långivare på den nordiska
fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som innefattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet
omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.
www.brunswickrealestate.com

P&E har sedan 1991 utvecklat, förvaltat och varit ägare i en rad framgångsrika fastighetsprojekt
tillsammans med stora svenska institutioner. Koncernen har totalt cirka 70 anställda på kontor i Kalmar,
Jönköping och Stockholm. Totalt förvaltar koncernen omkring 1 000 000 kvm fastigheter med fokus på
undervisningslokaler, kommersiella lokaler och köpcentrum. Marknadsvärdet på delägda fastigheter,
dotterbolag och utvecklingsprojekt uppgår till cirka 1,5 miljard kronor. Mer information finns på
www.poefastighetspartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar