Regio utvecklar toppmodern Kia-anläggning om 4 200 kvm i Örebro

Report this content

Fastighets AB Regio (”Regio”) och P&E Fastigheter utvecklar en ny fullserviceanläggning om cirka 4 200 kvm åt Björkmans Bil inom Boglundsängen i Örebro. Det 10-åriga hyresavtalet omfattar showroom för både nya och begagnade bilar samt serviceverkstad.

Regio och P&E Fastigheter har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla ett strategiskt utbud av butiker, service och restauranger i Boglundsängen. Kia-anläggningen, som byggs åt Bertil Björkman Bil AB är det senaste tillskottet till området. Bygglov har beviljats och anläggningen beräknas tas i drift till sommaren 2022.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Det är jätteroligt att hälsa ytterligare en aktör med ett väl utarbetat servicekoncept välkommen till Boglundsängen. Corona-pandemins handelsmönster bidrog till en stark positiv utveckling för Regios externhandelsområden och vi ser att trenden fortsätter.”

Björkmans Bil är ett av Sveriges äldsta familjeföretag i bilbranschen. Sedan 2017 är bolaget exklusiv återförsäljare åt Kia, som är ett av Sveriges bästsäljande bilvarumärken. Cirka 80 % av Kias försäljning är laddbar, antingen i form av elbilar eller laddhybrider.

Stephan Ellefors, VD Bertil Björkman Bil, säger:
”Boglundsängen är ett populärt och växande handelsområde och vi räknar med en stark kundtillströmning från första dagen. Med en optimerad modern anläggning kan vi erbjuda service inom alla segment på toppnivå. Det ska vara lätt, smidigt och trevligt att besöka oss och vi satsar stort på att skapa en trevlig och inspirerande atmosfär för kunden.”

Regio äger och förvaltar för närvarande fastigheter inom sju olika externa handelsområden tillsammans med lokala partners. Boglundsägen, som utvecklas tillsammans med P&E Fastigheter, omfattar i dagsläget cirka 40 000 kvm.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om ca 635 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

P&E Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i nära samarbete med sina uppdragsgivare, för att ge trygghet, hållbarhet och ett värdeskapande på lång sikt för alla parter. Bolaget grundades 1991 och har idag kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. www.poefastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com