Trianon blir helägare till bostadsfastigheter i Malmö

Report this content

Trianon har tecknat avtal om förvärv av minoritetsandelar i två, idag delägda, bolag som vardera äger bostadsfastigheterna Häggen 13 i centrala Malmö och Ugglan 21 på Limhamn. Fastigheterna omfattar tillsammans 258 lägenheter och 19 000 kvm uthyrningsbar yta.

Avtal har tecknats om förvärv av minoritetsandelar motsvarande 32,5 procent av fastigheten Häggen 13 i centrala Malmö och 50 procent av fastigheten Ugglan 21 på Limhamn. Efter förvärvet äger Trianon 100 procent av de båda bolagen och därmed också fastigheterna.

Förvärvet sker genom köp av minoritetsägares andelar i bolagen. Tillträde planeras senast till den 1 juli 2021. Förvärvet finansieras genom upptagande av nya lån och befintlig kassa.

Förvärvet av fastigheterna, som redan tidigare konsoliderats i räkenskaperna, innebär en påverkan på nyckeltalen vinst per aktie och långsiktigt substansvärde. Vinst per aktie hade påverkats positivt med cirka 0,40 kr per aktie beräknat proforma för helår 2020. Det långsiktiga substansvärdet påverkas positivt med cirka 0,80 kr per aktie på tillträdesdagen.

”Med detta förvärv blir vi helägare till ytterligare två attraktiva bostadsfastigheter på bra lägen i Malmö. Förvärvet bidrar positivt till Trianons lönsamhet även framöver”, säger Olof Andersson VD på Trianon

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD, 040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig, 040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se
 

Fastighets AB Trianon
 040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar