Trianon förvärvar Entré och växlar upp sitt samhällsansvar

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon har förvärvat Entré av tyska CRI. Trianon har även ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad som innebär att Malmö stad avser verka för att det tecknas hyresavtal i Entré för samhällsservice. Trianon vill också verka för att 100 lägenheter i sitt bestånd på sikt ska kunna upplåtas för att motverka hemlöshet.

- Entréfastigheten har en enorm potential. Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv och har en långsiktig plan för att utveckla fastigheten med ökat fokus på bland annat kultur, aktiviteter  och samhällsservice som komplement till handeln. Avsiktsförklaringen med Malmö stad är en del i vår långsiktiga satsning, inte bara i detta projekt, utan i hela Malmö, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Förvärvet omfattar fastigheterna Malmö Rolf 6 och Malmö Uno 5 och omfattar totalt 40 000 kvm. Säljare är tyska CRI (Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Tyskland) och förvärvet kommer att vara slutfört den 26 juni. I samband med förvärvet har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad. I den åtar sig Malmö Stad att verka för att verksamheter som rör samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Bostadsbyggandet i området kring Värnhem och Östervärn har tagit fart vilket talar för att behovet av ytterligare behov av samhällsservice i området. 

Trianon för också diskussioner med Malmö stad om att upplåta sammantaget 100 lägenheter i sitt bestånd, för grupper som saknar egen ekonomisk förmåga att efterfråga en egen bostad, för att motverka hemlöshet i staden.

- Det är glädjande att Entréhuset nu kan bli en myllrande mötesplats och samtidigt innebära möjligheter för fler att få en trygg boendesituation. Det här visar tydligt på vikten av samverkan med näringslivet i vårt arbete för att bygga Malmö helt, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden i Malmö stad.

- Trianon är fast förankrat i Malmö med ett bestånd i flera olika delar av staden. Vi vill vara en del av Malmös framtida utveckling och bidra med olika typer av hållbara investeringar i staden. Vi ser nu fram emot att utveckla Entré till ett attraktivt stadsdelscentrum och mötesplats för Malmöborna, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD Trianon, Telefon: 040-611 34 97,

Mail: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, Vvd, ekonomichef Trianon, Telefon: 040-611 34 85,

Mail: mari-louise.hedbys@trianon.se

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden i Malmö stad, Telefon: 0709-11 68 97

Mail: andreas.schonstrom@malmo.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 42 fastigheter om drygt 185 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2017 på cirka 3,8 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

För mer information se: www.trianon.se

Taggar:

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2019 på cirka 7,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

Prenumerera

Citat

- Entréfastigheten har en enorm potential. Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv och har en långsiktig plan för att utveckla fastigheten med ökat fokus på bland annat kultur, aktiviteter  och samhällsservice som komplement till handeln. Avsiktsförklaringen med Malmö stad är en del i vår långsiktiga satsning, inte bara i detta projekt, utan i hela Malmö,
Olof Andersson VD