Trianon har fortsatta krav gentemot Bergendahls-gruppen

Trianon välkomnar att hyresgästen Rosengård Centrum Storlivs AB, ett bolag inom Bergendahlsgruppen, har beslutat att  lämna lokalen på Rosengård Centrum så att Trianon kan få in en betalande hyresgäst. Trianon valde att dra tillbaka sina krav angående den icke godkända överlåtelsen av hyresavtalet på Rosengård Centrum Storlivs då City Gross (numera Storlivs) valt att lämna lokalen. Trianons krav på den icke betalda hyran om 13 Mkr och skadeståndsanspråk för resterande hyrestid till år 2025 kvarstår dock. Dessutom har Trianon lämnat in en begäran om att sätta Rosengård Centrum Storlivs i konkurs, som nu är överklagad till hovrätten.

Bakgrunden till tvisten är att City Gross Sverige AB, utan godkännande av Trianon överlät sitt hyreskontrakt för en lokal i fastigheten Landshövdingen 1, Rosengård Centrum i Malmö till Rosengård Centrum Storlivs AB, ett underkapitaliserat aktiebolag med endast 50 000 kr i aktiekapital. Samtidigt krävde den nya hyresgästen nästan halverad hyra för samma lokal. Trianon överlämnade ärendet till tingsrätten 2017 och begärde prövning om överlåtelsen av hyreskontraktet gått rätt till. Fram till idag är hyresgästen skyldig Trianon en hyra motsvarande 13 Mkr för de senaste 15 månaderna. Trots sedvanliga påminnelser och indrivningsrutiner har hyresgästen underlåtit att betala hyran samt ej heller deponerat hyran hos Länsstyrelsen. Den 5 december beslöt dock Trianon att återkalla sin talan mot Citygross i tingsrätten för att få slut på tvisten och för att fordran mot Rosengård Centrum Storlivs ska vara klar, förfallen och otvistig.

Bergendahl gick den 6 december ut med ett pressmeddelande med allvarliga och felaktiga anklagelser mot Trianon.

Bland annat säger man att Trianon inte accepterade överlåtelsen av hyreskontraktet utan anledning. Det är helt fel då Trianon inte anser det gångbart att Citygross överlåter hyreskontraktet på ett 50 000 - kronorsbolag som saknar betalningsförmåga. Trots uppmaning från Trianon har moderbolaget City Gross vägrat att ställa ut en betalningsgaranti till sitt dotterbolag. City Gross har också hotat att sätta Rosengård Centrum Storlivs i konkurs om inte Trianon går med på en nästan halverad hyra. Bergendahl påstår vidare att Trianon har försökt att bli av med sin hyresgäst för att in en helt annan aktör. Det stämmer inte heller då Trianon gärna vill behålla seriösa hyresgäster som följer ingångna hyreskontakt och betalar sin hyra. När hyresgästen vägrar att betala hyran enligt hyreskontraktet är det naturligt att hyresgästen måste lämna och att hyresvärden hyr ut lokalen till en annan, betalande hyresgäst. 

Trianon fokuserar nu på att få in en ny hyresgäst och få ett ordnat avslut på relationen till Bergendahls.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD Trianon,

Telefon: 040-611 34 97,

Mail: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, Vvd, ekonomichef Trianon,

Telefon: 040-611 34 85,

Mobiltelefon: 0733-70 75 39

Mail: mari-louise.hedbys@trianon.se

                                                                                                                                                                                                   

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2018, kl 08.30.          

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 50 fastigheter om 258 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2018 på cirka 5,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.  

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20. För mer information se: www.trianon.se                        

Taggar:

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2019 på cirka 7,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

Prenumerera

Dokument & länkar