Trianon hyr ut till Malmö stad när Rosengårdsbiblioteket byggs ut

Report this content

Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Malmö stad om totalt 2 000 kvm i fastigheten på Rosengård Centrum. Hyra per år under hyrestiden är 4,6 Mkr med beräknad inflyttning i början av 2022. Malmö stads satsning på en utbyggnad av sitt mest besökta stadsdelsbibliotek passar väl in i Trianons ambition att stärka Rosengård Centrum som mötesplats med bostadsnära service.

Det nya avtalet avser utökade bibliotekslokaler för Malmö stad i Rosengård Centrum. Redan idag hyr Malmö stad 500 kvm av Trianon för nuvarande Rosengårdsbiblioteket, ett bibliotek som är så pass välbesökt att behovet är stort att utöka till två plan för att kunna möjliggöra ytterligare funktioner såsom läxläsning, aktiviteter för språkutveckling och folkbildning. Tillbyggnaden av biblioteket är också ett första steg på väg mot den framtida Amiralsstaden, ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som drivs av Malmö stad i syfte att utveckla stadsdelen Rosengård. Beräknad byggstart är i år och Malmö stad räknar med att kunna öppna upp sitt nya bibliotek i början av 2022.

-Vi är mycket glada att Malmö stad går mot strömmen och satsar på stadens bibliotek när andra kommuner lägger ner. Alla Malmöbors lika tillgång till böcker och bildning oavsett bakgrund och plånbok är en viktig satsning för ett jämlikt samhälle, inte minst i Rosengård. Biblioteket kan vara en livlina till en lugn stund, en plats för läxläsning och en nyckel till böckernas magiska värld. Utbyggnaden av Rosengårdsbiblioteket bidrar också till att stärka Rosengård Centrum som en attraktiv mötesplats samt är en viktig ökning av den ekonomiska potentialen i fastigheten, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
040-611 39 23

anna.heide@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO/IR
Telefon: 040-611 34 85

mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 344 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, ca@avanza.se.För mer information se: www.trianon.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar