Trianon i samarbete med Malbas med fokus på unga

Report this content

Trianon och basketföreningen Malbas har ingått ett samarbete för att möjliggöra basketträning för unga på Hermodsdal. Trianon som har bostadsfastigheter på Hermodsdal vill genom samarbetet öka möjligheten till en aktiv livsstil och nya nätverk för unga i området. Malbas i sin tur får möjlighet att nå ut till fler ungdomar och använda både kompetens och strukturer för utökad verksamhet.

Malbas tillhandahåller baskettränings- och tävlingsverksamhet på flera håll i Malmö men saknar etablering i Hermodsdal. I diskussionerna med Trianon föddes idén att starta basketträning på Hermodsdal. Många barn och unga står, av ekonomiska skäl, långt ifrån föreningslivet och ambitionen är att sänka de ekonomiska trösklarna så mycket som möjligt för att möjliggöra för så många som möjligt att delta i verksamheten. Förutom regelbunden basketträning kommer barn och unga i området att kunna ta del av Malbas sommarlovsprogram med kostnadsfria aktiviteter sommaren 2020. Fler lovaktiviteter planeras därefter inför höst- och sportlov.

Basketträning för låg- och mellanstadieelever
”Intresset för att spela basket är väldigt stort bland barn och unga i Malmö och ju yngre barnen är desto viktigare är det med stadsdelsnära träning. Föreningslivet som helhet är underrepresenterat på Hermodsdal och det känns naturligt för oss att etablera oss här med vår verksamhet”, säger Katarina Olsson, klubbchef i Malbas.

Malbas gör detta som en del av den ordinarie verksamheten och planerar att dra igång träningsgrupper för låg- och mellanstadieelever till hösten. Våren och sommaren kommer föreningen att använda till att rekrytera lokalt förankrade ledare och tillsammans med Trianon stärka sitt nätverk i området.

Socialt engagemang naturligt för Trianon
Trianons samarbete med Malbas görs inom ramen för den hållbara hybridobligation som emitterades under 2019, med satsningar på bland annat föreningsliv för barn och ungdomar. Trianon har cirka 1100 lägenheter på Hermodsdal. Företaget har dessutom lägenheter på Lindängen och sedan i början av året även på Nydala, båda närliggande områden. Med lokala förvaltningskontor på både Hermodsdal och Lindängen är avståndet nära mellan fastighetsägaren och hyresgästerna, vilket underlättar för ett engagerat hållbarhetsarbete.

”Vår strävan att engagera oss i samhällsfrågor i Malmö påverkar många delar av vårt företag och ett konstruktivt socialt engagemang är en viktig del i vår affär. Därför väljer vi aktivt att bistå organisationer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar, företrädesvis i våra egna bostadsområden”, säger Anna Heide, affärsområdeschef och ansvarig för hållbarhetsarbetet i Trianon.

Fler föreningsaktiva unga ett gemensamt mål
Det övergripande målet för båda parter är att bidra till en socialt hållbar stad genom att tillsammans verka för permanenta träningsgrupper på Hermodsdal som bidrar till fler föreningsaktiva ungdomar i området. Ökad föreningstillgänglighet bidrar till att ungdomar ges de bästa av förutsättningar att nå sina drömmar, skapa en meningsfull fritid samt att öka folkhälsan hos våra unga.

För ytterligare information, kontakta:

Fastighets AB Trianon:
Anna Heide, affärsutvecklingschef
Telefon: 0733-03 24 79
E-post: anna.heide@trianon.se

Malbas:
Katarina Olsson, klubbchef
Telefon: 0709-34 22 03
E-post: katarina@malbas.com

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 344 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se. www.trianon.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vår strävan att engagera oss i samhällsfrågor i Malmö påverkar många delar av vårt företag och ett konstruktivt socialt engagemang är en viktig del i vår affär. Därför väljer vi aktivt att bistå organisationer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar, företrädesvis i våra egna bostadsområden säger Anna Heide, affärsområdeschef och ansvarig för hållbarhetsarbetet i Trianon.
Anna Heide, affärsområdeschef och ansvarig för hållbarhetsarbetet i Trianon.