Trianon stärker sin marknadsledande position ytterligare på Limhamn

Report this content

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en minoritetsandel i ett, tidigare delägt, bolag som äger handelsfastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn i västra Malmö. Fastigheten omfattar 2 170 kvm uthyrningsbar yta.

Avtal har tecknats om förvärv av minoritetsandelar motsvarande 50 procent av fastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn. Efter förvärvet äger Trianon 100 procent i bolaget och fastigheten.

Förvärvet sker genom köp av en minoritetsägares andel i bolag. Tillträde har skett 30 september 2021. Förvärvet finansieras genom upptagande av nya lån och befintlig kassa.

Förvärvet av fastigheten, som redan tidigare konsoliderats i räkenskaperna, innebär en positiv påverkan på vinst per aktie och långsiktigt substansvärde.

”Med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i centrala Limhamn. Här har vi både bostäder och mycket väl fungerande handel med fullt uthyrda fastigheter”, säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

040 611 34 97

olof.andersson@trianon.se

 

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040-611 34 85

mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar