Yalla Trappan och Trianon i nytt långsiktigt samarbete

Report this content

Yalla Trappan och Fastighets AB Trianon har idag tecknat ett hyres- och samarbetsavtal för en café- och serveringsverksamhet i Lindängen. Samarbetet ska få fler kvinnor i sysselsättning, stärka kvinnors självständighet och hälsa, men också bidra till en ökad trygghet och service i närområdet. Yalla Trappan öppnar under hösten i bottenplan i Trianons fastighet på Munkhättegatan.

På Yalla Trappan kommer det att serveras god, spännande och näringsriktig mat lagad från grunden med inspiration från världens alla kök, men också erbjudas den traditionella cateringverksamheten. Något som har ökat i spåren av coronapandemin är utkörningen av Yalla Trappans populära lunchkassar till såväl privatpersoner som företag. Yalla Trappan ser en stor potential i att även efter pandemin kunna servera lunchkassar till bland annat de många företagen som finns belägna i det närliggande Fosie industriområde.

Kvinnligt samarbete skapar jobb, trygghet och innovationer
Ytterligare delar i samarbetet är att Trianon ger Yalla Trappan möjlighet att ingå städavtal såsom trapp-, bygg- och flyttstädning. Yalla Trappan i sin tur åtar sig att ta emot arbetssökande kvinnor boende i Trianons fastigheter. Kvinnorna ges möjlighet till anställning efter avslutad utbildning i Yalla Trappans regi.

-Vi är oerhört glada för samarbetet med Yalla Trappan. Detta är ett bra exempel på konkret samverkan mellan näringsliv och ideell sektor för att uppnå något större än vad var och en kan åstadkomma på egen hand. Vi vet att en bra skola, ett tryggt boende och en hög sysselsättningsgrad är viktiga pusselbitar för ett välfungerande bostadsområde. Behovet av sysselsättning i Lindängen och Hermodsdal är stort och vi är övertygade om att Yalla Trappans genuina och beprövade metod att stärka kvinnor och få in dem på arbetsmarknaden kan bidra till utvecklingen i området. Dessutom skapar vi en mötesplats med liv och rörelse, en plats för fika, mat och samtal, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef.

-Yalla Trappan som står för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, ser i detta samarbete ett konkret exempel där samtliga delar av hållbarhet ingår. Tillsammans går vi från ord till handling. Yalla Trappan är till för samhällsvinsten och att skapa en mötes- och marknadsplats och därtill ge arbetsmöjligheter för dem som står längst från arbetsmarknaden. Vi inleder ett samarbete som vi förväntar oss kan leda till många nya möjligheter för ett mer jämlikt Malmö, säger Christina Merker-Sisjö, ordförande på Yalla Trappan.

Sociala investeringar naturligt för Trianon
Trianons samarbete med Yalla Trappan görs inom ramen för den hållbara hybridobligation som emitterades under 2019, med sociala och gröna mål. Ett fokusområde för Trianon är att satsa på jobbskapande åtgärder för de egna hyresgästerna som står utanför arbetsmarknaden. Ytterligare fokusområden är att arbeta med konkreta åtgärder för ökad trivsel och trygghet i bostadsområdena.

För ytterligare information, kontakta

Fastighets AB Trianon: Anna Heide, affärsutvecklingschef, 0733-03 24 79, anna.heide@trianon.se

Yalla Trappan: Christina Merker-Siesjö, 0703-352411, christina@yallatrappan.se

Om Trianon
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se.

Om Yalla Trappan
Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som sedan 2010 varit verksamma på Rosengård i Malmö. Vår målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Yalla Trappans metodik bygger på gemenskap, att lära genom att göra och demokratisk delaktighet vilket ger en ökad självkänsla och självkännedom. Idag har Yalla Trappan över 40 anställda och tar i samarbete med Malmö stad och Arbetsförmedlingen emot utrikesfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet för arbetslivsintroduktion i de tre verksamhetsgrenarna: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice. Yalla Trappan har genom sin metodik, sitt nätverk och stora förtroendekapital en unik möjlighet att nå kvinnor som lever i utanförskap i Malmö och stärka deras närhet till arbetsmarknaden. 

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media