Trianon hyr ut till förskola i Malmö

Report this content

Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Förskolan Telningen, som kommer att hyra 688 kvm i fastigheten  Hyllie 9:5 på Stensjögatan 3 i Malmö. Beräknad inflyttning är juni 2022. Hyresgästen är den tredje på kort tid som Trianon tecknar avtal med i den aktuella fastigheten och förhandlingar pågår med fler.

Förskolan Telningen kommer att hyra 688 kvm med en tillhörande utemiljö om cirka 1 600 kvm. Förskolan startade 1990 och drivs som en ekonomisk förening.

Som tidigare pressmeddelats har, förutom Förskolan Telningen, en vårdcentral och en folkhögskola nyligen tecknat avtal med bolaget för etablering i Hyllie 9:5 och förhandlingar pågår med fler.

”Vi är mycket glada att hälsa även en förskola välkommen till Hyllie 9:5, en av flera hyresgäster inom segmentet samhällsservice som väljer att etablera sig i denna fastighet”, säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Prenumerera

Media

Media