Trianon hyr ut till Statens servicecenter på Entré i Malmö

Report this content

Trianon har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Statens servicecenter som kommer att att hyra 835 kvm i en av Entréfastigheterna på Värnhem i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 oktober 2021. Hyresgästen är en av flera inom segmentet samhällsservice som bolaget nu välkomnar till den södra Entréfastigheten, Rolf 6.

Statens servicecenter är en myndighet som bland annat ger service och vägledning till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Statens servicecenter är hyresgäst även i Trianons fastighet på Rosengård Centrum och väljer nu Entré för ännu en etablering.

Förutom Statens servicecenter pågår förhandlingar med flera nya hyresgäster inom segmentet samhällsservice, vilket är i linje med bolagets ambition att öka andelen samhällskontrakt i fastigheterna.

”Vi är glada att teckna ett avtal med Statens servicecenter, en myndighet som ökar tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner för våra medborgare. Det är glädjande att vi ser ett stort intresse hos allt fler nya hyresgäster inom segmentet samhällsservice som vill etablera sig i Entréfastigheterna”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 401 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2020 på cirka 9,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

                 

Prenumerera

Media

Media