Emilshus årsredovisning 2020

Report this content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Emilshus webbpals, www.emilshus.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

 Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: +46 73 600 74 81

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021, kl. 15.00 CET.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd upp per 31 december 2020 till cirka 360 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 69 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.

Prenumerera

Dokument & länkar