Emilshus emitterar företagsobligationer om SEK 150 miljoner

Report this content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat obligationer om SEK 150 miljoner. Emilshus har utökat sitt obligationslån med slutligt förfall i december 2022 (ISIN: SE0013409265).

Investerarintresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades kraftigt med efterfrågan koncentrerad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationerna emitteras på en överkurs om 101,336, vilket ger en effektiv ränta om STIBOR 3M +4,95 procentenheter. Ny utestående volym är SEK 450 miljoner inom ett rambelopp om SEK 500 miljoner. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

”Genom obligationsemissionen så förbättrar vi Emilshus finansiella ställning och möjliggör framtida tillväxt. Vi är mycket nöjda över det stora förtroende investerarna har visat oss.” – Jakob Fyrberg, VD Fastighetsbolaget Emilshus

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Glimstedt har varit juridisk rådgivare till Emilshus.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021, kl. 08.00 CET.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd upp per 31 dec 2020 till cirka 360 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 69 fastigheter inom segmenten lätt industri / logistik, kontor och handel.

Prenumerera

Dokument & länkar