Emilshus förvärvar fastigheter i Småland för 422 mkr

Report this content

Emilshus har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Värnamo och Växjö till ett fastighetsvärde om 422 mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 31,8 mkr.

I Värnamo har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 33 400 kvm och Hilding Anders som hyresgäst. I Växjö har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 41 200 kvm och Spaljisten AB som hyresgäst. Säljare av båda fastigheterna är Niam.

Totalt årligt hyresvärde för fastigheterna uppgår till 31,8 mkr och genomsnittlig återstående avtalslängd är 20,1 år. Fastigheterna som är fullt uthyrda planeras tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Emilshus fortsätter att växa i hög takt enligt plan. Med dessa förvärv adderar vi fastigheter till portföljen som passar Emilshus mycket väl. Det är lätt industri och lager med långa hyresavtal i Småland”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post:
jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0383-212 05

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
19 oktober 2021, kl. 15.30 CEST.

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per juni 2021 till cirka 460 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 87 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

Prenumerera

Dokument & länkar