Emilshus offentliggör obligationsprospek

Report this content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har nyligen emitterat obligationer om SEK 150 miljoner (”Obligationerna”) och därmed utökat sitt obligationslån med slutligt förfall i december 2022 (ISIN: SE0013409265). Inför Obligationernas notering på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List har Emilshus upprättat ett obligationsprospekt som idag, den 17 mars 2021, godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Bolagets hemsida, www.emilshus.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021, kl. 15.00 CET.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd upp per 31 december 2020 till cirka 360 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 69 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.

Prenumerera

Dokument & länkar