Emilshus valberedning 2022

Report this content

Enligt beslut vid årsstämman 2021 i Fastighetsbolaget Emilshus AB har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedningens medlemmar är:

  • Advokat Erik Borgblad, utsedd av Aptare Holding AB (valberedningens ordförande)
  • David Mindus, utsedd av AB Sagax
  • Andreas Wahlén, utsedd av NP3 Fastigheter AB
  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande, Erik Borgblad, med mailadress erik.borgblad@glimstedt.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2022. Fastighetsbolaget Emilshus AB:s årsstämma kommer att hållas den 20 april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Borgblad, valberedningens ordförande
E-post:
erik.borgblad@glimstedt.se
Telefon: 073 516 00 08

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
9 november 2021, kl. 11:00 CET.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Prenumerera

Dokument & länkar