Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om upptagande till handel av obligationer och första handelsdag är planerad till onsdagen den 24 mars 2021

Report this content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) ("Emilshus") offentliggjorde den 17 mars 2021 ett prospekt med anledning av att Emilshus utökat sitt obligationslån med 150 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK. I pressmeddelandet rapporterades även om obligationernas framtida notering vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om att utöka utestående volym för obligationslånet. Första handelsdag för obligationerna som emitterats den 17 mars 2021 är planerad till imorgon, onsdagen den 24 mars 2021. Per dagens datum har obligationer till ett värde om SEK 450 miljoner emitterats inom ramen för obligationslånet. Lånet är icke säkerställt och löper till 2022.

Prospektet avseende obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 17 mars 2021.

Vetlanda den 23 mars 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd upp per december 2020 till cirka 360 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 69 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.

Prenumerera

Dokument & länkar