Både högtryck och lågtryck på bostadsmarknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående eller svagt stigande bostadspriser runt om i landet. Dock kan vi på vissa orter se en relativt kraftig avmattning och ökande utbud. Mest påtaglig är den tendensen i Stockholm, kommenterar Johan Engström, ny VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket varit stillastående den senaste månaden och stigit med 1 % på tre månaders sikt.  På 12 månader är prisökningen 6 %.  Villapriserna har stigit 1 % den senaste månaden och på tre månader samt stigit 9 % på 12 månader.  

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • På vissa orter tuffar bostadsmarknaden vidare på ett sätt som vi är vana vid, med hög efterfrågan och relativt snabba försäljningar. På andra orter är bilden en annan med minskad efterfrågan och bostäder som tar längre tid att sälja, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • I Stockholm är avmattningen mest påtaglig och det har blivit vanligare och vanligare att köparna inte är villiga att betala det säljarna förväntar sig. Det leder ofta till att säljarna avvaktar med att sälja och utbudet på marknaden ökar succesivt. Dessa bostäder är inte heller något som syns i statistiken, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm – säljare ovilliga att acceptera lägre priser
De senaste siffrorna visar på små prisjusteringar på bostadsrätter. Villapriserna i Stor-Stockholm stiger med 2 % både på en och tre månader.

  • Det är påtagligt att det har skett en förändring på vår marknad. Det finns fortfarande exempel på attraktiva bostäder som säljs för toppnoteringar. Det vanliga är ändå att köparna är villiga att betala på en nivå som ligger snäppet under de värderingar vi gjorde i våras. På en normalbostad på Södermalm handlar det om två till fyrahundratusen kronor. De flesta säljare vill fortfarande inte acceptera bud på denna lägre nivå vilket gör att mycket blir osålt i dagsläget, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Att villapriserna i Stockholm skulle ha stigit med 2% är inte riktigt något jag känner igen, även om det fortfarande görs mycket affärer på marknaden. Vi ser snarare en viss avmattning. Förklaringen är till stor del skuldkvotstaket som gett många köpare mindre att köpa för. Det hänger även ihop med att värdet på bostadsrätter i stan har minskat en aning i värde. Detta tillsammans ger en något svagare köpkraft, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – höga priser men något dämpad efterfrågan

Bostadsrätter i Göteborgsområdet har gått upp något de senaste månaderna. Villor i Stor-Göteborg har varit stillastående den senaste månaden och på tre månader.

  • I Göteborg är det väldigt likt förra månaden och de flesta bostäder säljs till höga priser. Dock är det lite lugnare, något färre på visningarna och färre budgivare än vad vi är vana vid. Bostäder med något ”fel” har svårare att hitta köpare. Fel kan till exempel vara riktigt dåligt läge, hög månadsavgift eller stort renoveringsbehov, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.


Malmö – svårare att sälja ”vanliga” bostäder

I Malmöområdet har bostadsrättspriserna stigit 1-2 % den senaste månaden och med 3-5 % på tre månader.  Villapriserna i Stormalmö har stigit 1 % den senaste månaden och men 2 % på tre månader.

  • I Malmö upplever vi att bostäder som sticker ut på ett positivt sätt, till exempel med ovanliga attribut för området eller väldigt låg avgift, får många visningsbesökare och säljs snabbt till höga priser. På de mer ”vanliga” bostäderna är efterfrågan något dämpad med färre besökare och längre försäljningstider än vad säljarna varit bortskämda med. Detta beror troligtvis på att utbudet har ökat något, priserna har stigit och en allmän oro om vad som kommer hända på marknaden, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

Daniel Saveman, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: daniel.saveman@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2016 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal. 

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2018 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media