Kommentar till Mäklarstatistik: Hemester-effekt på bostadsmarknaden

Report this content

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stigande bostadspriser under sommaren och antal försäljningar ligger på en rekordnivå. Viljan att byta bostad har varit väldigt stark under sommaren och vi kan se en effekt av att fler spenderat semestern hemma, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. Se även kommentarer kring Stockholm, Göteborg och Malmö nedan.Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på både bostadsrätter och villor i riket har stigit under juli - bostadsrätter med 1 % och villor med 2 %. På tre månaders sikt har villor stigit med hela 5 % medan bostadsrätter har sjunkit 1 %. Under juli förmedlades ett rekordstort antal bostäder, 27 % fler bostadsrätter, 8 % fler villor och 17 % fler fritidshus jämfört med juli 2019.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Corona har haft en tydlig effekt på bostadsmarknaden i sommar och något förvånande har det lett till fler försäljningar och stigande priser. Att fler spenderat semestern hemma har gjort att gjort att både säljare och köpare varit mer aktiva än vanligt. Vår känsla är också att viljan att flytta ökat kopplat till att många spenderar mer tid hemma, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • I mitten och slutet av augusti brukar vi ha några av årets största visningshelger. Troligen blir det inte samma kraftiga ökning av utbud och visningar med tanke på den höga aktiviteten under sommaren. Vi tror dock på en fortsatt stabil marknad, fortsätter Johan Engström.
 

Stockholm – Högtryck i juli
I juli fortsätter villapriserna att gå upp och man kan även notera en uppgång för bostadsrättspriserna i centrala Stockholm. I Stor-Stockholm har bostadsrättspriserna stått still under juli.

  • På Södermalm har det förmedlats fler bostäder i juli än normalt vilket var väntat på grund av rådande världsläge och att folk har varit hemma under sommaren i större utsträckning. Prisläget har varit stabilt i juli efter den positiva uppgång vi hade i juni. Efterfrågan är fortsatt stabil, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Vi upplever en fortsatt god efterfrågan på villor i Bromma. Sommaren har inte tagit samma paus som tidigare år, gissningsvis för att fler har varit kvar i Sverige i år. Både köpare och säljare hyser en viss oro kring den rådande situationen men man prioriterar sitt boende högt. Boendet känns till och med viktigare för många nu, kanske för att man spenderar mer tid hemma, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.
 

Göteborg – Prisuppgång i juli

Den senaste månaden priserna på både bostadsrätter och villor stigit något, med 1-2 %.

  • Vi har haft en fortsatt stabil marknad i Göteborg under sommaren där bostäderna gått för förväntad prisbild. Vi ser en liten ökning av förmedlade bostäder i juli jämfört med tidigare år. Vi tror att en stor anledning är att fler semestrar på hemmaplan. Vi har haft något färre visningsdeltagare än vanligt men med bibehållen prisbild, säger Alexandra Jönsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg innerstad och Örgryte.
 

Malmö – Stor-Malmö sticker ut
Under juli har både bostadsrättspriserna i centrala Malmö och villapriserna i Stor-Malmö stigit med 1 %. Bostadsrättspriserna i Stor-Malmö sticker ut med en prisuppgång på hela 4 % i juli.

  • I Malmö har vi märkt av ett högre intresse från köparna än normalt under sommaren. Detta var ju väntat då många valt att stanna hemma under semestern. Det stigande utbudet av bostadsrätter från i våras sjönk tillbaka i juni och har legat stabilt under sommaren. Prisbilden har följt utbudskurvan och den mindre prisnedgång vi noterade från i våras har stannat av och planat ut. På villasidan fortsätter trenden med ett mycket lågt utbud och solid prisutveckling, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.
 

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71

E-post: alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jesper Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post: jesper.bjornsson@fastighetsbyran.se
 

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2019 förmedlade företaget cirka 45 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 100 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media