Kommentar till Mäklarstatistik: Lågt villautbud präglar marknaden – men inte statistiken

Report this content

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående villapriser och svagt stigande bostadsrättspriser i riket i januari. Just nu är det väldigt låga utbudet på villamarknaden påtagligt och vi kan även notera att snittpriset på bostadsrätter i central Stockholm nu är över 100 000 kr per kvadratmeter, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

 

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket stigit med 1 % under januari medan villapriserna varit stillastående. På tre månaders sikt har priserna på villor stigit med 1 % medan bostadsrätter har stigit med 2 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Det är något förvånande siffror den här gången. Villautbudet är extremt lågt just nu och våra mäklare märker av ett stort tryck på de hus som kommer ut till försäljning. Känslan är också att det är när något lägre efterfrågan på bostadsrätter, framförallt mindre lägenheter. Det här avspeglas inte riktigt i siffrorna än. Värt att notera är också att snittpriset i centrala Stockholm nu smugit sig över 100 000 kr per kvadrat, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
     
  • Vi kan även se en ökad efterfrågan på nyproduktion. Prisökningarna på övriga marknaden gör att nyproducerade bostäder ses som mer prisvärda och attraktiva alternativ, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Svag prisökning i januari
I januari steg villapriserna i Stor-Stockholm, och priserna på bostadsrätter i både centrala Stockholm och Stor-Stockholm, med 1 %.

  • Sedan i höstas är efterfrågan på större lägenheter mycket stor om och dessa har passerat toppnivåerna vi såg 2017. Vi ser däremot en liten osäkerhet på mindre lägenheter vilket kan bero på att den målgruppen har påverkats i större utsträckning av pandemin. Vårt arbetssätt med digitala visningar och bokade visningar med begränsat antal besökare har fungerat över all förväntan. Vi får väldigt mycket positiv feedback från kunder som upplever det som väldigt tryggt att besöka våra visningar, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Villapriserna i Bromma hade en rekordutveckling förra året och under januari har intresset varit fortsatt stort från köparna. Vi har en låg ränta, inflytt till Stockholm, relativt låg arbetslöshet bland de grupper som traditionellt flyttat till villaområden nära innerstan, näst intill obefintlig nyproduktion av småhus i centrala lägen samt Covid-situationen som gör att allt fler innerstadsbor söker sig till villa. Allt detta tillsammans driver på prisutvecklingen, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Mycket stort köpintresset
Precis som i Stockholm så steg villapriserna i Stor-Göteborg, och priserna på bostadsrätter i både centrala Göteborg och Stor-Göteborg, med 1 %.                    

  • Vi upplever ett mycket stort intresse på de bostäderna vi förmedlar. Marknaden påminner mycket om den marknaden vi hade 2017 där bostäderna såldes via våra spekulantregister och hemsida i stort sett innan vi hunnit annonsera dom. Året har börjat med färre bostäder till salu än normalt vilket leder till höga slutpriser. Trycket på de bostäderna som kommer till visning är generellt sett stort med många spekulanter, säger Jimmy Lang mäklare på Fastighetsbyrån i Lerum.
  • De visningar vi genomför är med stort fokus på säkerheten för varje individ, vilket gör att de fysiska visningarna är mycket längre än normalt med få bokade personer per bokningsbar tid. Vi erbjuder även digitala visningar som komplement för att alla skall känna att de kan se bostäderna så tryggt och säkert som möjligt, fortsätter Jimmy Lang.

Malmö – Lågt villautbud präglar marknaden
Villapriserna i Stor-Malmö och priserna på bostadsrätter i centrala Malmö har varit stillastående under januari. Priserna på bostadsrätter i Stor-Malmö har däremot stigit med 1 %.

  • Känslan i Malmö är att året har börjat stabilt. Utbudet av bostäder är något lägre än under samma period förra året och det exceptionellt låga utbudet av villor som vi upplevde under 2020 fortsätter att prägla marknaden. Efterfrågan för de flesta typer av bostäder är fortsatt hög men vi märker en viss påverkan av pandemin vid försäljning av mindre lägenheter, sannolikt p g a att de yngre köparnas köpkraft minskat något, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.
 

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post:
johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post:
johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post:
par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 076-634 50 14
E-post:
pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71
E-post:
alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum
Tel: 0733-41 47 31
E-post: jimmy.lang@fastighetsbyran.se 

Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post: jesper.bjornsson@fastighetsbyran.se

 

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2020 förmedlade företaget cirka 46 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 110 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media