Kommentar till Mäklarstatistik: Prisnedgången kan redan vara avbruten

bostadspriser i slutat av 2017. Nu visar statistiken det våra mäklare känt av under hela hösten. Dock ser vi redan nu i januari tendenser till ökad efterfrågan igen, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket sjunkit med 3 % den senaste månaden och med 7 % på tre månaders sikt.  På 12 månader sjunker bostadsrättspriserna med 2 %.  Villapriserna har sjunkit med 2 % på en månad och 3 % på tre månader. På 12 månader ökar villapriserna i riket med 5 %. 

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Nedgången under sista kvartalet 2017 är påtaglig och stämmer överens med den känsla våra mäklare haft under stora delar av hösten, framförallt i större städer. Mycket av nedgången beror på en oro hos bostadskonsumenterna kring vart marknaden är på väg, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Redan nu efter de första visningshelgerna i januari så ser vi tendenser till en förändring på marknaden. Många mäklare rapporterar om fler folk på visningarna och att säljare och köpare kan mötas på ett annat sätt än innan jul. Det är dock tidigt att dra slutsatser och vi får se om förändringen kommer hålla i sig under kommande veckor och våren, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm
De senaste siffrorna visar på sjunkande bostadsrättspriser med 7-8 % i Stockholmsområdet på tre månader. Även på 12 månader sjunker bostadsrättspriserna. I Stor-Stockholm sjunker villapriserna med 6 % tre månader och med 1 % på 12 månader.

  • Eftersom statistik släpar i tiden är det nu skönt att den visar det som vi mäklare, köpare och säljare har upplevt under hösten. Jag tycker siffrorna stämmer bra överens med det såg ut i slutet av året, det vill säga ett ovanligt stort utbud, försäljningar som tog längre tid och avvaktande köpare som inte riktigt visste vart marknaden var på väg. Min känsla är att marknaden nu har stabiliserats på en nivå som accepteras av både köpare och säljare. Nu i början på året har vi haft gott om besökare på våra visningar och det finns en stor vilja att köpa och sälja, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Nu känns det som att statistiken börjar komma ifatt och spegla den markandsbild som vi hade under förra året. Det är svårt att såhär tidigt säga hur marknaden har börjat. Det vi kan konstatera är att helgens visningar var väldigt välbesökta vilket är ett trendbrott från hur 2017 avslutades. Vad detta beror på är även det svårt att säga men en gissning är att några vill passa på att köpa innan de skärpta amorteringskraven slår till. Under de närmaste två veckorna får vi se om helgens visningar var ett trendbrott eller ett undantag, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg
På tre månader har bostadsrättspriserna i Göteborgsområdet sjunkit med 6 %.  På 12 månader ser vi dock fortfarande prisuppgångar på 3-4 %. Villapriserna har sjunkit med 3 % på tre månader men stiger med 4 % på 12 månader.

  • I Göteborgsområdet stämmer statistiken med att priserna sjönk under sista kvartalet 2017. Troligtvis är verkligenhet ytterligare ner en till två procent vilket skulle visat sig om alla säljare valt att göra affär på de bud de fick. Antalet visningsbesökare är fler nu i januari än vad det var under november och december. Budgivningar på flertalet bostäder är redan igång så marknaden har vaknat tidigt i år. Om det beror på kommande extra amorteringskrav eller att det är ett uppdämt behov från slutet av förra året får vi se längre fram, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

Daniel Saveman, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: daniel.saveman@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal. 

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2018 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media