Kommentar till Mäklarstatistik: Ryckigt på bostadsmarknaden

Report this content

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på en stabilisering av bostadspriserna med små förändringar den senaste månaden. Den senaste tiden har dock marknaden varit ryckig och präglats av relativt stora förändringar i både utbud och efterfrågan, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att både bostadsrättspriser och villapriser varit stillastående den senaste månaden.  På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna sjunkit med 3 % och villapriserna med 2 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Vi hade en typ av marknad innan nyår, en annan i januari-februari och ännu en ny nu i mars. Efter årsskiftet har många bostäder sålts på en lägre prisnivå än innan och det har gjorts väldigt mycket bostadsaffärer. Mycket som inte såldes innan nyår har gått iväg och utbudet har sjunkit avsevärt nu i början på mars. Vi har haft relativt stora förändringar på kort tid som inte alltid återspeglas i prisstatistiken, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Det skärpta amorteringskravet kan vara en förklaring till de stora förändringarna vi haft på bostadsmarknaden. Men troligtvis är det att säljarna justerat ner sina prisförväntningar som påverkat mest. Nu när stora delar av utbudslagret sålts av blir det intressant att följa utvecklingen framåt, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm – lägre utbud i mars
De senaste siffrorna visar på något stigande bostadsrättspriser i Stockholmsområdet den senaste månaden medan villapriserna går ner 1 %. På tre månader sjunker bostadspriserna 2-5 % och på tolv månader 5-9 %.

  • Totalt sett har vi haft en stabil prisbild under januari och februari även om våra kunder har mycket frågor om marknaden och prisutvecklingen. Vi är på samma prisnivå som 2015 och försäljningar tar lite längre tid nu. Det som är intressant är att utbudet halverades månadsskiftet februari/mars. Utbudet har nu sjunkit till samma nivå som vi haft den här tiden de senaste åren, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Vi upplever att både köpare och säljare finns på marknaden och att de i högre utsträckning än tidigare möts och det blir affär. Dock upplever vi inte att priserna har stigit den senaste månaden utan ligger i linje med hösten och början på året. Vi ser vidare att utbudet minskat de senaste veckorna och det kommer fler spekulanter på visningar. Dock är det för tidigt att säga om det kommer att påverka priserna, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – samma prisnivå som 2016
Den senaste månaden har bostadspriserna i Göteborgsområdet legat helt stilla. På tre månader har bostadspriserna sjunkit med 3-5 % och på 12 månader med 1 %.  

  • Prisnivåerna på göteborgsmarknaden har justerats och ligger nu på samma nivå som hösten 2016. Med lite perspektiv på marknaden framgår det att prisnedgången vi haft inte är så dramatisk. Hösten 2016 var alla säljare nöjda med prisnivån. Köpare och säljare hittar varandra nu även om det tar lite längre tid än vad vi är vana vid, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

 

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal. 

Prenumerera

Media

Media