Kommentar till Mäklarstatistik: Splittrad bostadsmarknad

Report this content

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar under juni. På tre månader spretar siffrorna med nedgång för bostadsrätter och uppgång för villor. Överlag har Corona påverkat marknaden förvånansvärt lite men det har blivit en mer splittrad och ryckig marknad, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter och villor utvecklas åt olika håll. Den senaste månaden har bostadsrättspriserna stått still medan villapriserna stigit med 2 %. På tre månaders sikt är det ännu större skillnader med bostadsrättspriser som sjunker 3 % medan villapriserna stiger med 4 %. Nedgången på bostadsrätter syns tydligast i Stockholm och Malmö. Fritidshuspriserna har stigit 9 % på tolv månader med en ökning på 1 % de senaste tre månaderna.Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Nu efter fyra månader med Corona kan vi konstatera att bostadsmarknaden inte påverkats så dramatiskt som många befarade. Antal affärer ligger på ungefär samma nivå som förra året priserna har varit relativt stabila. Samtidigt har både utbud och efterfrågan svängt fram och tillbaka under våren och vi kan se helt olika tendenser för olika bostadstyper, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Som i övriga samhället påverkas de med minst marginaler mest. På bostadsmarknaden är det de som äger och vill köpa mindre bostadsrätter, framförallt yngre personer och ensamstående. De som varit inne i marknaden länge och har en stabil ekonomi påverkas inte alls på samma sätt vilket avspeglas i den höga efterfrågan på villor och fritidshus, fortsätter Johan Engström.
  • Nu går vi in i en period som brukar vara lågsäsong på bostadsmarknaden. I år ser vi dock signaler på en sommar med mer aktivitet än vanligt, bland annat utifrån att fler kommer spendera semestern hemma, säger Johan Engström.
 

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71

E-post: alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jesper Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post: jesper.bjornsson@fastighetsbyran.se
 

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2019 förmedlade företaget cirka 45 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 100 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media