Kommentar till Mäklarstatistik: Spretande siffror när olika grupper påverkas olika

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter gått ner något i maj medan priserna på villor och fritidshus stiger. Olika grupper och områden påverkas olika av pandemin och marknaden svänger fram och tillbaka, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. Se även kommentarer kring utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö nedan.Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter och villor utvecklas åt olika håll. Den senaste månaden har bostadsrättspriserna gått ner 2 % medan villapriserna stigit med 1 %. Samma tendens ser man på prisutvecklingen på tre månader. Fritidshuspriserna har stigit 8 % på tolvmånader med en ökning på 1 % de senaste två månaderna.Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Vi kan se en viss Coronaeffekt på marknaden i maj, bland annat med färre försäljningar i storstäderna än förra året. Personer med hög belåning och små marginaler verkar påverkas mest. Därför är det också naturligt att vi ser en nedgång på bostadsrätter, framförallt mindre, och inte villa. Som en effekt av Corona kan vi även se att fritidshusmarknaden blomstrar just nu. Den senaste tidens ökade efterfrågan har också lett till ökade priser de senaste månaderna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Sedan starten av Coronasmittan har bostadsmarknaden svängt mycket fram och tillbaka. Nu går bostadsmarknaden in i en lugnare period över sommaren. Många tror dock att den kan bli mer aktiv än vanligt då fler kommer vara hemma under semestern. Konsumenterna har även sett att marknaden rullar på med relativt stabil prisbild och vågar då agera, säger Johan Engström.
 

Stockholm – Prisnedgång på bostadsrätter
Bostadsrätter i både centrala Stockholm och Stor-Stockholm har sjunkit med 2-3 % i pris den på en och tre månader. Villapriserna i Stor-Stockholm har stått still i maj.

  • För säsongen är utbudet på Södermalm fortfarande relativt lågt samtidigt som vi har en stabil efterfrågan på bostäder. Denna vår har det dessutom förmedlats ungefär lika många bostäder som föregående år. Tidigare under våren var många köpare och säljare avvaktande men det börjar nu märkas att köpare och säljare förstår vart marknaden befinner sig och vill börja agera. Många förbereder sina bostäder nu under sommaren. Vi upplever priserna som hyfsat stabila men en viss justering från toppnivån i januari och februari. Som vanligt är det vissa bostäder som påverkas mer än andra, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Villamarknaden rullar på i oförändrad takt och stabil prisbild. Vi ser dock att många villasäljare väljer att sälja innan man köper nytt, på grund av omvärldsoro. Dessa försäljningar blir då inte så akuta och sker ofta under hand eller som ”På Gång” och alltmer sällan med öppna visningar med annons på Hemnet. Vi har gott om köpare som letar hus men vi ser varken en prisuppgång eller nedgång, snarare stillastående priser, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.
 

Göteborg – Små prisförändringar i maj

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna i göteborgsområdet sjunkit med 1 % samtidigt som villapriserna stigit med 1 %.

  • Även i Göteborg speglar statistiken förväntningarna. Här upplevs stor efterfrågan på villor med en fortsatt prisuppgång även under maj. Vi upplever även en fortsatt mycket stor efterfrågan på fritidshus i Göteborgsområdet med stigande prisbild som följd. I maj är utbudet på bostadsrätter i centrala Göteborg något större än samma period föregående år därav en något minskad prisbild. Vi tror på en fortsatt stabil bostadsmarknad under sommaren där köpare och säljares förväntningar möts snabbare, säger Alexandra Jönsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg innerstad och Örgryte.
 

Malmö – Upp på villamarknaden
Bostadsrättspriserna i Malmö-området har sjunkit med 1-2 % under maj. Villapriserna i Stor-Malmö har däremot gått upp 2 % senaste månaden.

  • Vi har ett fortsatt lågt utbud av villor och upplever stort intresse med många budgivningar och höga priser som resultat. Utbudet av bostadsrätter har varit stigande under våren och utbudet har nått högsta nivån sedan början av 2015. Vi ser en försiktig prisnedgång av bostadsrätter på grund av det höga utbudet. Den stigande utbudstrenden är dock bruten och de senaste veckorna har utbudet sjunkit tillbaka något. Vi förväntar oss en fortsatt stabil bostadsmarknad under sommaren, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.
 

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71

E-post: alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jesper Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post: jesper.bjornsson@fastighetsbyran.se
 

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2019 förmedlade företaget cirka 45 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 100 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media