Kommentar till Mäklarstatistik: Stabil priser och mycket affärer

Report this content

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar små prisförändringar den senaste månaden. På tre månaders sikt har bostadsrätter stigit med 3 procent medan villor stigit med 1 procent. Den stabila prisbilden skapar många bostadsaffärer, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar på relativt små prisförändringar på riksnivå på både en, tre och tolv månaders sikt – för både villor och bostadsrätter. Tendensen är svagt stigande priser.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Det görs mycket affärer just nu. Bostadsmarknaden har kommit igång rejält efter ett par år som kännetecknats av avvaktande konsumenter. Det är generellt bra med folk på visningarna och det har blivit vanligare med avslut innan ordinarie visning. Att vi har en stabil prisbild gör att säljare och köpare möte på ett annat sätt, det går fortare och det görs fler bostadsaffärer, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm – Måttliga prisuppgångar
De senaste siffrorna visar på prisuppgångar på bostadsrätter i Stockholms-området på 1-4 % på en, tre och tolv månader. Villapriserna har stigit med 1 % på både en, tre och tolv månader.

  • Vi upplever att hösten har börjar som våren slutade. Det vill säga en återhämtning på villamarknaden i Stockholm. Ingen dramatik men fler spekulanter på visningarna och vi kommer snabbare till avslut. Svagt uppåt men fortfarande inte ikapp toppnoteringarna som vi hade för ett par år sedan, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – Mer tryck i ytterområden än i centrum

I Göteborg har priserna på både bostadsrätter och villor stigit måttligt, 0-3 %, på en, tre och 12 månader.

  • I Göteborg är marknaden fortsatt stabil med en balanserad uppgång för både hus och lägenheter. Det är en liten skillnad på centrala Göteborg och ytterområdena. Det är något bättre tryck i ytterområdena än i centrala Göteborg. Om detta är en tillfällighet eller en trend får vi se framöver. Fortsatt är det de bostäder som har bra lägen och är i gott skick som attraherar köparna mest, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.


Malmö – Spridda skurar
På tolv månaders sikt har Malmö-regionen större prisökningar än övriga regioner, 5-7 %. Villapriserna har förändrats väldigt lite de senaste månaderna medan bostadsrättspriserna har stigit 3-4 % på tre månader.

  • Här i Malmö är känslan att marknaden är stabil men samtidigt att det för närvarande är lite av ”spridda skurar”. Vi upplever att många bostäder har högt intresse med många visningsgäster och att många bostäder säljs efter förhandsbud innan de planerade visningarna. Vid andra försäljningar är intresset lägre med något längre säljtider. Utbudet av villor är fortsatt mycket lågt vilket märks vid visningarna med högt antal visningsgäster och att de flesta säljs efter budgivning. Bäst är intresset för topprenoverade bostäder och renoveringsobjekt med rätt pris medan bostäder med normalstandard kan ha det lite tuffare, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07

E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Jesper Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post: jesper.bjornsson@fastighetsbyran.se
 

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2018 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media