Kommentar till Mäklarstatistik: Stabilisering efter ett hett 2021

Report this content

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar stillastående priser på bostadsrätter och en svag prisnedgång för villor på riksnivå i december. Sammanfattar man hela 2021 landar prisökningen på + 7 procent för bostadsrätter, + 13 procent för villor och + 20 procent för fritidshus. Efter ett väldigt intensivt år ser vi nu en stabilisering både i prisutveckling och antal bostadsaffärer, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna bostadsrätter i riket är stillastående i december medan villapriserna sjunker med 1 %. På tolv månader sikt är det relativt stor skillnad mellan olika bostadstyper och fritidshus sticker ut med en prisökning på hela 20 procent.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • 2021 har varit ett intensivt år med väldigt mycket bostadsaffärer och relativt kraftiga prisökningen. Jag tycker att man kan prata om en Corona-effekt där intresset för att byta bostad varit rekordstarkt och vi har sett ett skifte i vilka bostadstyper som mest attraktiva. Centrala lägen är inte lika viktigt medan yta, trädgård och natur har prioriterats i högre utsträckning. Och det avspeglas tydligt i priserna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
     
  • Under sluttampen av 2021 märkte vi av en stabilisering i både antal försäljningar och efterfrågan. Det avspeglas nu i prisutvecklingen. Just nu är utbudet relativt normalt för årstiden och vi tror på fortsatt små prisförändringar framåt våren. Möjligen kan de höga elpriserna bidra till att dämpa efterfrågan på hus något mer än på bostadsrätter, fortsätter Johan Engström.


Stockholm – Centrala Stockholm sticker ut med prisuppgång
I Stor-Stockholm har både villapriserna och bostadsrättspriserna varit stillastående under december. Bostadsrättspriserna i centrala Stockholm sticker ut i statistiken med en prisuppgång på + 2 % i december.

  • På Södermalm var utbudet mycket lågt i slutet av säsongen vilket speglas i prisuppgången. Utbudet fortsätter att vara förvånansvärt lågt även nu i början av säsongen. De visningar som har genomförts har haft mycket högt visningsdeltagande. Våra spekulanter har varit mycket tacksamma för de digitala visningarna samt att vi är noggranna med antalet deltagare på våra slottider, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Året slutade stabilt med fortsatt stort intresse för villor. Dock upplever vi att prisuppgången har avstannat och priserna har stabiliserat sig på en hög nivå. Året har börjat på samma sätt som det slutade. Det är lite tidigt att säga kanske men min uppfattning är att priserna fortsatt står stilla. Utbudet och intresset är normalt för säsongen och det känns som ett nytt normalläge, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – stillastående bostadsrättspriser
Bostadsrättspriserna i göteborgsområdet stod still i december medan villapriserna sjönk med 1 % i Stor-Göteborg.

  • I Göteborg hade vi ett lågt utbud under årets sista månad. Nu under första veckorna i januari ser vi åter igen ett normalt utbud för årstiden. Vi har gott om spekulanter på visningarna och spår en stabil marknad framöver utan prisnedgångar, säger Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte.


Malmö – Villapriserna ner i december
I malmöområdet stod bostadsrättspriserna still i december medan villapriserna i Stor-Malmö sjönk med 2 %.

  • I Malmö har december varit en bra försäljningsmånad trots lågsäsong. Flera bostäder som varit svårsålda under hösten har sålts av, sannolikt på grund av ett mycket lågt utbud. Det var ett högt intresse för de bostäder som annonserats till salu och många bostäder har sålts för höga prisnivåer, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.
  • Att prisnivån för villor gått ned med två procent i december avspeglar inte känslan som är fortsatt positiv. Nu när marknaden startar upp efter helgerna upplever vi relativt högt visningsdeltagande och budgivningar som pekar på att det kommer att förbli en stabil marknad framöver, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post:
johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post:
johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post:
par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 076-634 50 14
E-post:
pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71
E-post:
alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum
Tel: 0733-41 47 31
E-post: jimmy.lang@fastighetsbyran.se

Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post:
jesper.bjornsson@fastighetsbyran.se


Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 260 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2021 gjorde företaget cirka 49 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media