Mäklarpanelen: Minskad fördel för köparna – trendbrott i Stockholm

Report this content

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på marknaden minskat i hela Sverige sedan i januari. I Stockholm är förändringen påtaglig och fördelen för köparna har inte varit så liten sedan augusti 2017.  

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 405 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,52 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,19 när samma fråga ställdes i januari. Fördelen för köpare har minskat i alla segment som redovisas. Förändringen är speciellt påtaglig i Stor-Malmö och även i Stor-Stockholm där fördelen för köparna inte varit mindre sedan augusti 2017.

  • Det kan vara ett trendbrott vi ser med ökad efterfrågan i hela landet. Vi såg lite av samma tendenser för ett år sedan men nu är det mycket mer påtagligt. Antal försäljningar har också ökat i mars vilket är ett tecken på att köpare och säljare har närmat sig varandra i förväntningar. Våra mäklare, framförallt i Stockholm, märker också av att konsumenterna är mindre avvaktande än tidigare, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Fortsatt låg ränta, stabila prisnivåer och amorteringskrav som börjar sätta sig mer och mer ger sammantaget bättre balans på marknaden, fortsätter Johan Engström.


Stor fördel för köparna på nyproduktionsmarknaden
För första gången har mäklarna i Mäklarpanelen även fått svara på frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”. Snittet blev 3,15 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga en betydligt större fördel för köparna jämför med totalmarknaden. Fördelen för köparna är störst i Stockholm och Större ort sticker ut med störst skillnad mellan totalmarknaden och nyproduktionsmarknaden.

  • När det finns en osäkerhet på marknaden slår det ju extra hårt på nyproduktionsmarknaden vilket vi sett ganska länge nu. Speciellt tydligt är det i Stockholm, Göteborg och även i Större ort där det byggts mest de senaste åren. Men det kan ändras snabbt. Antal säljstarter har minskat kraftigt och prisnivåerna har justerats ner. När vi nu märker av en ökad efterfrågan på begagnatmarknaden så kan det sannolikt även smitta av sig på nyproduktion, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

I Regeringens vårbudget återinförs investeringsstöd för bostadsbyggande och anslaget för 2021 0ch 2022 ökas med 4,5 miljarder.

  • Vi välkomnar åtgärder för att stimulera bostadsbyggande. Sverige behöver fler bostäder, framförallt billigare alternativ för unga som vill komma in på marknaden och äldre som vill byta till mindre. Dock finns det ju olika åsikter, och man kan diskutera, om investeringsstödet är den mest effektiva åtgärden, fortsätter Henrik Lenander.
     

Resultat från Mäklarpanelen april 2019:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

  April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug
Riks 4,52 4,19 4,03 4,32 4,57 4,4 4,74 4,71 4,25 4,96 6,38
Stor-Stockholm 3,8 3,12 3,32 3,66 3,36 3,08 3,19 3,2 2,28 2,67 4,61
Stor-Göteborg 3,92 3,71 3,38 3,91 4,29 3,84 4,3 3,8 3,28 4,24 6,24
Stor-Malmö 5,26 4,38 4,22 4,69 4,78 4,82 4,62 4,62 4,54 5,33 7,11
Större ort 4,15 4 4,21 4,51 4,87 4,55 4,59 4,6 4,51 5,34 6,87
Mellanstor ort 4,89 4,86 4,35 4,7 4,91 5,02 5,28 5,3 4,67 5,89 7,16
Mindre ort 5,19 4,75 4,45 4,61 5,27 5,07 5,67 5,7 5,52 6,1 6,95


För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

  April
Riks 3,15
Stor-Stockholm 2,17
Stor-Göteborg 2,75
Stor-Malmö 4,38
Större ort 2,75
Mellanstor ort 4,06
Mindre ort 4,09


Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 1-8 april 2019 och totalt svarade 405 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån
Tel: 0703-71 99 84
E-post: henrik.lenander@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2018 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media